سفرنامه1-مشهد

سلام محمد حسین کوچولوی نازم

الان که فرصت شد بیام پای سیستم و مطلب برات آپ کنم تو همچنان خوابی و دارم نگات میکنم که چه معصومانه و خوشگل خوابیدی

خوب بخوابی فرشته کوچولوی من

و اما سفر یه هفته ای محمد حسین جان من

ما روز دوشنبه ساعت ١٢ حرکت کردیم به طرف مشهد که بخاطر محمد حسین هم اهسته و هم چند بار بین راه نگه داشتیم که نزدیکای صبح که روز سه شنبه میشد به مشهد رسیدیم که با یه سلام به امام رضا  رفتیم خونه و با یه استراحت کوتاه و حمام بردن خوشگلم

24-1

بعد با دایی جون علیرضا و خاله جون لعیا و ارسام عزیز عمه رفتیم حرم که تو حسابی سنگ تموم گذاشتی تو حرم تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.comجوری که اگه میخواستیم کنار ضریح بریم ما رو راحت با آژیرای تو میرسوندن و برمیگردوندن که فکر میکنم از دیدن اون همه جمعیت یک جا وحشت کردی ولی خوب از دور سلامی دادیم و برگشتیم خونه که خاله جون لعیا خیلی زحمت کشیده بود و دایی هم خیلی ما رو با کادو خوشگلایی که به تو داد خجالت زده کرد تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.comکه ایشاله برا ارسام خوشگلم جبران میکنیم

روز سوم که چهارشنبه شنبه میشد و خاله جون اعظم تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.comبا حسن آقا و سوسن خوشگلم اومدن مشهد و خاله مهدیهماچ هم که مشهد بودن  با پریسا گلی و آقا مهدی و خاله مریم هم با آقا مهران و علیرضای دوست داشتی از بابل اومده بودن مشهد و با هم ناهار طرقبه رفتیم و بعد چای و بردیم یه سفره خونه تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com تصاویر زیبا سازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

عکسای محمد حسین با علیرضای دوست داشتنی خاله مریم

24-2

 

محمد حسین با پریسا گلی خاله مهدیه

24-3

 

محمد حسین و سوسن خانم گلی خاله اعظم

24-4

و بعد اون الماس شرق که از اونجایی که به دایی علیرضا قول داده بودیم که شب میریم خونشون و نمیخواستیم دیر تر بشه پیشنهاد شامشون رو رد کردیم و رفتیم خونه دایی علیرضا تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.comکه ساعت 10بود فکر کنم رسیدیم و عذرخواهی کردیم تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com و دیگه تو چون روز رو نتوسته بودی بخوابی خوابید تا فردا ساعت 11 که شب رو خونه دایی جون موندیم

روز چهارم

که پنجشنبه بود قرار بود شب با بچه ها باز قراری داشته باشیمکه از اونجا که گوشی مامان شارژ تموم کرده بود و خاموش شده بود مجبور شدیم ناهار و زود خونه دایی بخوریم و بریم خونه خودمون و شب باز با بچه ها بدون خاله اعظم رفتیم پروما و بعد یه گشت مختصر نشستیم تو رستوران 

محمد حسین و آقایی که میرقصید تو رستوران پروما

24-5

اینهم پدر و پسر

24-6

که تو باز موقع شیر خوردن از اونجایی که خیلی شلوغ بود تصاویر متحرک ، یاهو ، زیباسازی وبلاگ ، بهاربیست       www.bahar-20.com اذیت میشدی که اومدیم تو ماشین تصاویر زیبا سازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com و که بچه ها هم اومدن پیش ما و دیر وقت شده بود و ما بخاطر تو خداحافظی کردیم که خاله مریم و خونواده میخواستن فردا صبح برگردن بابل که خاله مهدیه قول فردا شب شام رو ازمون گرفت که قول دادیم که سعی میکنیم بیاییم و اگه نشد عذر خواهی و خداحافظی ما رو بپذیرن که بدویی اومدیم خونه و خواپیششششششششش

راستی ببخش خوشگلم اگه اذیت شدیماچ

روز پنجم

که روز جمعه بود و یه سر حرم رفتیم   و میخواستیم بریم وکیل آباد که بابا جون گفتن زنگ بزنید دایی اینا هم بیان و با هم قرار گذاشتیم و اول رفتیم وکیل آباد که با رسیدگی و تغذیه بد حیوونات دیگه اون جذابیت و خوی وحشی بودن رو نداشتن

اینم عکسای باغ وحش

24-7

البته از ارسام دایی علیرضا با محمد حسین همین یه عکس بود که با اجازشون گذاشتم تو وبلاگ تا عکسایی که با دوربین دایی انداختن رو برامون بفرستنخیال باطل

شیر معروف وکیل آباد

24-8

اینم ادامه عکسای باغ وحش از حیوونای خوابالوده وکیل آباد

24-9

 

اینم محمد حسین با یه آقایی با لباسای جالب در وکیل آباد

24-10

 

و زود برگشتیم که فکر کنم رفتیم طرفای شاندیز که ناهار و باز خاله لعیا تو زحمت افتاده بودن      و از اونجایی که هوا یه مقدار سوز داشت برات شال و کلاه کردیم که خوابیده بودی

24-11

24-12

اینم محمد حسین اسکیموی بیدار شده متعجب

24-13

 

و باز موقع شیر خوردن اومدیم تو ماشین که دیگه بقیه هم وسایل و جمع کردن و حرکت کردیم به طرف روستای کنگ یا همون ماسوله مشهدی ها که جای زیبایی بود

24-14

و خوش گذشت که باز موقع برگشت دایی علیرضا با سرعت هزارتا میخواست ما رو برسونه خونه که فوتبال پرسپولیس تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com رو ببینه که برنامه هاشو بهم زدیم   و رفتیم و سد چالیدره که همین جا جا داره ازشون پوزش بطلبیم     و اونجا هم چون پله زیاد داشت و موقع بالا رفتن اذیت آور بود و با مینی بوس اونجا رفتیم بالا که تو مینی بوس یه ال سی دی کوچولو با کلیپهای اینور و اونور آبی ازمون استقبال کردن که نفهمیدیم کی رسیدیم بالا و علارقم اینکه دوست نداشتیم پیاده شیم ولی پیاده شدیم و یه چند عدد عکس گرفتیم کنار سد و بعد بستنی خوردیم و بعد قرار بود من و ارسام و سوار قایق کنن که زیر قولشون زدن و برمون گردوندن و از اونجا که صف مینی بوس شلوغ بود و فکر کنم همه میخواستن آهنگ ببینن که منتظر بودن و ماهم همینطور ولی مجبور شدیم که از پله پایین بیاییم و بی نصیب موندیم

محمد حسین و سدچالیدره

24-15

اینم عکس ارسام عزیز خوشگل عمه که دیگه عکس ازش ندارم
24-16

که عزیز دلم که حرکتی نمیکرد و چشاش باز بود و همه میگفتن ما تو چشاش جا میشیم ولی مامانی میگفت که این مدل خوابه محمد حسین هست که رسیدیم پایین تو خواب بودی

اینم آخر گردش محمد حسین که خودش خوابش برده بود

24-17

اینم زبون مشهدی که دایی جون با لهجه شیرین مشهدی برامون خوندننیشخندزبان

24-18

بعد رفتیم خونه و اول اینجا رفتیم و بعد رفتیم خونه و اخر بازی بود که مساوی بنفع پرسپولیس تموم شد و شام هم باز خاله زحمت کشیدن و بودیم تا اخر شب و خداحافظی آخرمون رو کردیم و اومدیم خونه

روز ششم شنبه که باید دیگه برمیگشتیم و منتظر شدیم شما از خواب بیدار شی و که بریم حرم و بعد رفتیم حرم و بازارچه کنار حرم یه مقدار خوراکی خریدیم برا سوغات و تا رسیدیم خونه ساعت 3 بود که وسایل و جمع کردیم و حرکت کردیم 4 راه افتادیم که شب رفتیم نیشابور 

عکسای محمد حسین در حال وداع با امام رضا و یه سری عکس که با گوشی گرفتم ولی هنوز رو سیستم نریختم

24-19

ادامه دارد....

پریال ; ٩:٥۸ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()    +

ما برگشتیم

سلام عزیزکمبغل

دیشب ساعت 1 بود که رسیدیم خونه خودمون

واقعاً هیچ کجا خونه آدم خودش نمیشه

خیلی مرسی آقا کوچولوی من که صبوری کردی تو مسافرت و گریه نکردی

خیلی مرسی که خودت میخوابیدی و بیدار میشدی و میخندیدیماچ

آدا توچولوی میمیلم بلاهت

یه مقدار کارای خونه رو روبراه کنم سفرنامه رو حاضر میکنم

فعلن با هم بریم بخوابیم که خیلی خسته ایم

هر چند بابا جون هم خیلی خسته بود و ولی صبح رفت اداره

ایشاله شب زود بیاد و استراحت کنه

راستی بابا جونی مرسی ازت که ما رو بردی مسافرت قلب

دوست داریم

پریال ; ۱:٥٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()    +

اولین مسافرت مشهد محمد حسین

سلام شیرینم

امروز خیلی کار داشتیم و دیروقت اومدیم خونه و مامانی تا الان داشت وسایل سفر و جمع میکرد

ایشاله موقعی که برگشتیم سفرنامه رو شرح میدم

راستی دیروز روی رورویکت نشستی و میتونستی رو پات وایسی و یه مقدار جابجا شی و برات باطری هاشم رو انداختم و کلی کیف میکردی از آهنگ و سر و صداش

دوست دارم خوشگلم

میرم بخوابم خوشگل ملوسمماچ

پریال ; ۳:٤٠ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()    +

اتاق محمد حس

خوشگلم بازم سلام

قبلاً گفته بودم که هر چیو میبینی میخواهی دست بزنی و تو دهنت کنی

و هنوز عکسی از اتاقت تو وبلاگت نذاشتم

که گفتم عکسای اتاقتو همراه با شیطنتای محمد حسین خوشمزه ام بذارم

21-1

پریال ; ٥:۱٥ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()    +

دلم برات تنگ شده

خاله جون مریم امروز دیدم اومدی تو وبلاگم نظر دادی

مرسی که دلت برا من تنگ میشه

دل منم برا تو تنگ شده خیلیکاش بتونم بیام رشت بهت سر بزنمخیال باطل

زودی درساتو بخوون و همه نمره هاتو بیست بشو که خانمتون اجازه بده بیایی پیش من و بازم از اون کلوچه خوشمزه ها برا من بیاری

هر چند مهم خودتی و نمیخوام پولاتو خرج کنی و برا من چیزی بخری

راستی مرسی از اینکه من سرما خورده بودم اومدی تهران به من سر زدی

دوست دارم هزارتا خاله جون مهندسبغل

مواظب خودت باشقلب

پریال ; ٤:٥٩ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()    +

کوتاه کردن موهات

سلام عقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

قربون اون موهات برم

امروز موهات رو که بلند شده بود و ریخته بود رو گوشات و پشتش هم بلند شده بود رو حسابی مرتب کردم

تا بابایی امشب بیاد و نظر رو بده

متعاقباً نتیجه رو اعلام میکنم

 

پریال ; ٤:٤٢ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()    +

محمد حسین و بابا جو

سلام عشق شیرینمبغل

امروز بابا جونی طبق قولی که به من و شما داده بود که جمعه هاشو خالی میکنه امروز رفته تا کارشو به کس دیگه ای واگذار کنه    و از جمعه اینده پیش ما باشه

خدایا این بابای مهربون رو برامون نگه دار و کاری کن که قدردان زحماتش باشیم  

آمینقلب

18-1

پریال ; ۳:٥٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()    +

محصولات باغچه کوچیک خونمون

یه سورپرایز بعد از برگشتن از کاشان

17-1

گوجه خوشگلا

17-2


ریحونای خوشمزه

17-3

شوید و نعناع

17-4

پریال ; ۳:٠٦ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()    +

دایی جون علیرضا مبارک باشه

دایی علیرضا سمت عضو هیئت مدیره رو بتون تبریک میگم

ایشاله موفقیتهای بیشتر

http://www.gallerycollection.com/images/bin/3660.jpg

پریال ; ٢:٥٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()    +

نازنین فاطمه عمو جون تولدت مبارک

نازنین فاطمه خوشگل ِ

عمو جون جبار

تولد ١ سالگیت مبارک

Image

نازنین فاطمه و بابایی اش

14-1

پریال ; ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()    +

مامانی یا همه؟

خوشگل شیرینم بازم سلامبغل

الان بعد یه تفریح کوچولو دونفره برگشتیم خونه و با هم رفتیم تا دنیای بیرون رو بیشتر ببینی که حسابی خسته شدی و الان خوابیدی تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

این روزا هر چیزی و که میبینی دستتو دراز میکنی که اونو بگیری و وقتی میگیری میخواهی تو دهنت بکنیو تو خیابون هم همه چیز توجهت رو جلب میکرد و درختهارو با تعجب میدیدی و خودتو میکشیدی سمتشون که شاخه شو بگیری و منم میبردمت تا برگای اونا رو لمس کنی و بشناسی که تو دهنت میخواستی بکنی تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

دیشب بابا جون برات دندونی گرفت البته نمیدونم اسمشو درست گفتم یا نه ولی دیدنی بودی موقع تو دهن کردن

قربون دندونات بشم ایشاله زودی دندون در آری

ها یادم رفت موضوع چی بوده

موقعی که بیداری من همیشه پیشتم و بات بازی میکنم و وقتی خوابی به کارام میرسم

هر موقع که نیگات میکنم میخوام با سر برم تو دیوار

میخوام گوشات و بگیرم و با نهایت صدا جیغ بزنم

میخوام تو بغلم له ات کنم تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

میخوام گازت بگیرم تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

میخوام اینقده بوست کنم که بمیرم  تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

میخوام قورتت بدم

میخوام در دم قربونیت بشم تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

میخوام قربون اون خنده ها، اون شیرین کاریا، اون قهقه هات برم

میخوام قربون اون چشات که وقتی میگم دالی و تو قنج میزنی برم

میخوام همه عمر و جونم و زندگیم بدم برات ولی تو سر سوزنی ناراحتی نداشته باشی

وقتی که خوابی هم میام و نیگات میکنم

هزار بار تا الان  سجده شکر بجا اوردم

هزار بار تو دلم داد زدم خدایا شکرت 

خدایا کاری کن که از پس تربیتشم بربیام

خدایا کاری کن که بنده ای صالح رو تحویلت بدم که خیر دنیا و عقبی باشه برامون

خدایا کاری کن که باعث افتخارمون باشه

خدایا هر کی نداره بش بده و بقولبابا جون خوبشو بده

 

وقتی تو اوج لذت با تو بودنم وقتی سرمو زیر گردنت میذارم و قلقلیت میدم و سرتو عقب میبری و چشاتو میبندی و قهقهه میزنی

وقتی میندازمت هوا و بالا میگیرمت و خودتو مث هواپیما کش میدی و دستاتو وا میکنی و پاهاتو سیخ نگه میداری

وقتی کف پاهاتو رو چشام میزارم و میکشم کنارو دالی میکنم

وقتی ورزش دست و پات میدم

وقتی دستاتو میگیرم و بلندت میکنم و رو پاهات وایمیسی

وقتی برات کتاب میخونم

وقتی عکسای کتابا رو نشونت میدم

وقتی دستتو دراز میکنی و موهای منو میگیری و ذوق میکنی

وقتی صدا از خودت در میاری و چشات و باز و بسته میکنی

ها راستی امروز یه صدای دیگه از خودت در میوردی

میگفتی

اِممممممممممممممممنیشخند

وقتی.................... 

میخوام برات در دم جون بدم

میخوام بمیرم برات

و خیلی وقتا با خودم فکر کردم که همه مامانا همیجورن یا فقط من اینجوریم

همه مامانا اینقده با بچه هاشون حال میکنن یا فقط مامانی اینجوریه

ها؟!!!!

 

راستی اینم مامان جون پروین از تو راه رشت برات خریده بودن که خونه نرفته بودن و اومدن تو رو که سرما خوردی اول ببینن و کادوتو بدن و برن خونهقلب

دستشون درد نکنهماچ

13-1

جون میدم برات

پریال ; ٥:٥٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()    +

واکسن چهارماهگی

خوشگل طلایی مامانی سلامبغل

الان که اومدم پا سیستم تا برات بنویسم یه ساعتی میشه که بردم واکسنتو زدم و قد و وزنتو گرفتم تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

مامان و بابا صب اومدن که بابا جون اسماعیل ما رو برد تا سرکوچه که راهی نبود ولی گفت با ماشین بریم

قد:سانت

وزن:6800 که با کسر لباس

زد

که گفت نسبت به ماه پیش وزنش زیاد تغییر نکرده و باید خوب شیر بخوره که فکر میکنم بخاطر مسافرت بود که درست شیر نمیخوردی و اذیت شدی تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

قربون اون قیافه ات برمناراحت

بعد که من ایندفعه جیگر دیدن گریه هاتو نداشتم با مامان پروین فرستادمت که واکسنتو بزنه تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com که فقط یه کوچولو گریه کردی و بعد تو بغلم اروم شدی و بابا منتظرمون مونده بود و ما رو برگردوند خونه که  میخواس ما رو ببره خونه اشون ولی نرفتیم که شیر خوردی و کمپرس اب سرد برات گذاشتم و خوابت برد تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

12-1

الهی که همیشه ارامش نصیب روح و قلبت باشه عزیزک مهربون شیرین و دوست داشتنی من تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

پریال ; ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()    +

چهار ماهگیت مبارک

محمد حسین جانبغل

عشق مامان و باباماچ

عمر و جون من تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

ماهگیت مبارک

http://i28.tinypic.com/301im1x.gif http://i28.tinypic.com/301im1x.gif

 

 

محمدحسین سرماخورده روز 4ماهگیش

11-1

ایشاله هزارتا از این ماهها بیاد و برات بره و همیشه تنت سالم باشه جون دلم تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

امروز چهار ماهه شدی و باید واکسنتو میبردم میزدم که هم خواب بودی هم صب خیلی سرفه میکردی که گفتم فردا ببرمت برا واکسن که دوست دارم شمشیر بره تو شکم من و نبرمت برا امپول بزنن تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.comناراحت

ولی چه کنم باید سلامت و سالم زندگی کنی خوشگل صبورمقلب

خیلی دوستت دارم

خوشحالم که ماهها زود میره و من شاهد بزرگ شدنتم تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

ولی دوماه بیشتر نمونده از مرخصی شش ماهه و خدا کنه بتونم کنار بیام با ندیدنت تو یه صب تا غروبتصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

خیلی سخته تصاویر متحرک ، یاهو ، زیباسازی وبلاگ ، بهاربیست       www.bahar-20.com

خیلی سخته ندیدن اون خنده صبحگاهیت و اون خمیازه کشیدن و نگاه و لبخندت تصاویر زیبا سازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

خیلی سخته که نبینم چطوری شیر میخوری و چطوری قد میکشی تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

تو این چهار ماهه با تمام بیداریهات کنارت بودم و با هم بودیم و با تمام خوابات مدتها بالا سرت بودم و نگاه اون چشای معصومت میکردم تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

الهی که موفق شی63.gif

الهی که هر چی خیر و صلاحته برات پیش بیاد مامانی63.gif

الهی که خدا کمک کنه و من بتونم کنار بیام با کارکردن و ندیدن تو63.gif     

 

امین63.gif  تصاویر زیبا سازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

پریال ; ۱:٥٩ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٦ مهر ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()    +

اولین سرما خوردگی

عزیز شیرینم سلام تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

الهی من بمیرم و تو ناراحتی نداشته باشیناراحتتصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

قربون اون سرفه هات بشم تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

قربون اون عطسه کردنت بشم تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

قربون اون صبوریت بشم که تو اوج درد و گلودردت ذوق هم میکنی و میخندی تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

قربون اون کم حالیت بشم که وقتی خوابت میبره با گلو درد ازخواب بیدار میشی تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

10-1

یعنی من قربون اون شیرخوردنت با دماغ کیپ بشم که یه قلپ میخوری و نفس میکشی تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

قربون اون چشای قرمز متورمت بشم تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

قربون اون کلاه سرکردنت بشم که میمیرم برا اون چشا از زیرکلاه تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

10-2

قربون اون خوابیدنت بشم

10-3

قربون اون دست تو حلق کردنت بشم که معلومه درد میکنه تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

10-4

وای که چقدر شیرینی تو تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comبغل

خدایا هر کی نداره بش بده بقول بابا جون اونم از نوع خوبش بده 63.gif     

خوشگل شیرینم شبی که از درود برگشتیم خونه سرد بود و تو هم همش با پا روتو کنار میزدی که صبش سرما خورده بودی تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.comکه تا شب که سرفه هات شروع شده بود با بابا جون بردیمت دکتر و تو یه گوله نمک شده بودی تو مطب و کلی میخندیدی که بقول بابا دکتر بی ذوق اصلاً تحویل نگرفت

محمد حسین بعد برگشتن از دکتر

10-5

بمیرم برات که دکتر گفت دست و صورتش و بگیرید که گلوتو میخواس ببینه که تو با تعجب بدون حرکت چوب رو مزه مزه میکردی قهقهه خیلی شیرین شده بودی مخصوصاً تو ترازو که گذاشتمت میخواستم با سر بیام تو صورتت و گازت بگیرم از بس خوشمزه بودی

کاش زودتر خوب شی که ببرم واکسن چهار ماهگیتو بزنم برات تصاویر زیبا سازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

پریال ; ۱:٥٩ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٦ مهر ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()    +

سفرنامه کاشان

 

سلام عشقم تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

دیشب بعد از یه هفته مسافرت برگشتیم خونه خودمون تصاویر متحرک ، یاهو ، زیباسازی وبلاگ ، بهاربیست       www.bahar-20.com

خوش گذشت خیلی هر چند تو شب اولی که رفتیم کاشان تا ساعت 1و نیم خوابت نبرد و همش چشات وا بود تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.comولی روزای بعدش خوابت تنظیم شد و خیلی حال میدادی به بقیه با خوش اخلاقیت تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

مخصوصاً عمو جون محمدرضا خیلی ایندفعه فیض برد تصاویر زیبا سازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com و تو هم تو بغلش همش یا در حال ذوق کردن بودی یا خندیدن و کیف کردن تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

عمه جون منصوره و عمه فاطمه و زهرا هم خیلی دوستت داشتن و دلشون میخواس که بیشتر پیششون باشی و عزیز فاطمه و بابا جون حاجی هم دلشون تنگ شده بود برات حسابی که تو چند شبی که اونجا بودیم فقط یه شب خیلی ناراحت بودی تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com اونم شبی که عمه منصوره مراسم قرائت قران داشت و خیلی جمعیت خونشون بود که تو ترسیده بودی و مدام جیغ میزدی که البته ما اخر مراسم اومدیم خونه و اونم بخاطر تو رفته بودیم جای دیگه...

روز شنبه بابا جون ما رو برد  کاشانگردی تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com اول مسجد اقا بزرگ که عکسای خوشگلم تو مسجد آقا بزرگه

9dgf75dale2favd6x12.jpg

 

 

و از اونجا به بقعه خواجه تاج الدین رفتیم

vm0zxoqu6r6i62q6r7yd.jpg

بعد رفتیم خونه عامری ها که تو خوابت برد و ما هم تو ماشین نشستیم اوهخیال باطلکه تو بیدار شی و بریم تو که بیدار نشدی که گفتیم پس تا شب نشده و هوا سرد نشده بریم اول فین و بعد برگردیم که تا رفتیم فین و برگشتیم افطار شده بود و تو هم خسته شده بودی و برگشتیم خونه که نشد ببرم جاهای دیگه کاشون رو نشونت بدم ناراحت که ایشاله سفر بعدی...ماچ

em6ptsw90db818g40tcl.jpg

اینم عکسای باغ فین خوشگلکم

xhog6nhc1pu4ugoju1gf.jpg

اینجام حمام فین که نمیدونم چرا همه مجسمه ها رو برداشته بودن و فقط همین یه دونه بودمتفکر

2jrwhh5g58353m72ctl.jpg

اینم اخر خستگی بعد یه روز گردش

uudmnhhpnf6svogw27fl.jpg


دیگه اینکه عید فطر هم روز یکشنبه شد و بابا جون و بقیه صبح رفتن نماز عید فطر خوندن و من و تو خونه موندیم که بیرون بارون و طوفان شده بود و ما ساعت 11 رفتیم زیارت اهل قبور و زیارت بی بی شاه زینب و اومدیم خونه که یه سر هم به عمو جون جواد زدیم و یه سر هم به عمو جون جلال و با فاطمه عمو عکس گرفتی و بغل زن عمو مریم هم کلی خندیدی

فاطمه زهرا عمو جلال

uggi1s5385jsjsphxpd1.jpg

و نی نی نازنین عمو جون جبار رو هم دیدیم که قرار بود عصر برگردیم خونه که بابا از اونجاییکه خیلی خسته کار بود و دلش میخواس با محمد حسینش باشه قرار شد تا اخر هفته رو بی خیال کار بشه  اونم با گوشیش که قط بود و دست اداره ازش کوتاه بود و گفت تا اخر هفته نمیرم و ما هم سه شنبه رفتیم درود تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.comو پیش خاله جون پریسا که اولین بار بود میدیدت و با پسر خاله بردیا که چقده جیگر خالشه با شیرین زبونیاش و کلی دلبری میکرد و دلم براش خیلی تنگ شده  که خیلی با تو بازی میکرد و دوستت داشت بغل

محمد حسین با بردیا

n08awxvu821e7nsuo9d8.jpg

که دیشب برگشتیم تهران که البته درود خیلی هوا سرد بود و برات چون میخواستیم بریم کاشان لباس گرم کم برداشتم و یه سری لباسایی که برا پاییزت خریده بودم رو پوشیدم برات تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

اینم محمد حسین بعد از گرمای کاشون در سرمای درودنیشخند

azj4h6r650bq1a6f7ypk.jpg

ولی یه چیزی تو پمپ بنزین درود که بابا میخواست بنزین بزنه یه شهروند لرستانی بود تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com از اون لرهای اصیل با لباس و کلاه نمدی و سبیل تا زیر چونه و موهای پشت بلند و خلاصه کلی قیافه و تیپ که به بابا جون گفتم که محمد حسین رو بده بغلش و ازش خواهش کن که باش عکس بگیره که قبول نکرد و گفت شاید بدش بیادناراحت و هنوز هم تو فکرشم و تو راه هم کلی چادر های عشایری بود که اگه بیدار بودی میبردمت و ازت عکس میگرفتم که تا جایی که ما بودیم تو همش خواب بودی و بعدش که بیدار شدی تموم شده بود

محمد حسین در راه برگشت به منزل

75di9vkxrozgjpz2gu7h.jpg

اینم سفرنامه مسافرت دوم عزیز دل شیرین مامانی که مامانی میخواد براش بمیره بغل

عاشقتم نازنازی منماچ

پریال ; ٤:٢۱ ‎ب.ظ ; شنبه ٤ مهر ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()    +