عادت و رفتار این روزا.....

سلام عزیزکم

نمیدونم چرا امشب هر چی شیر خوردی برگردوندی

خیلی نگرانم کردی

نمیدونستم باید چیکار کنم بلندت کردم و نفستو گوش کردم که جیغ زدی که بذارمت زمین و گذاشتمت که دوباره خوابت برداوه

علتشو نمیدونم

اومدم تا از این روزات برات بگم و حال خودم تو این روزا

 • مدل خوابیدنت رو دست میخوابی و خیلی کم به پشت میخوابی و موقع خوابیدنت اینقده از خودت صدا درمیاری مث لالایی مانند تا چشات گرم خواب بشه و صدات یواش یواش کم میشه تا خوابت ببره
34-1
 • راستی یه هفته ای میشه که دیگه تنهایی تو اتاق خودت میخوابی تا صبح البته تا ساعت 11 خوابی به طور معمول
 • پاهات و خیلی با دستات میگیری
34-2
 • رو شکم می افتی و غلت می زنی 
34-3
 • تو تختت خودتو به اینو و اونور میکوبی مث اینکه از نرمی تشک خوشت میاد        
 • اویز بالا تختت برات جالبه چون با یه نوعی کنجکاوری میبینیش
 • اگه اسباب بازی جدیدی جلو دستت باشه خیلی باش سرگرم میشی و همه جوره زیر و روش میکنی تا خسته بشی ازش 
 • تلفن صحبت کردن رو سرت میشه و وقتی گوشیو دست میگیریم تو همش میخواهی که گوشیو بگیری و از خودت صداهایی در میاری با لحن بالا و پایین
 • این روزا اگه بخوام کاری انجام بدم یا تو اشپزخونه باشم با کالسکه میبرمت و خوشت میاد فقط باید همش در حال حرف زدن باشم برات تا مشغول باشی 
34-4

34-5
 • تو رورویک نشستن رو خیلی وقته برات شروع کردم که از اهنگاش خوشت میاد و ذوق میکنی و خودتو هل میدی به سمت جلو ، البته با نوک پنجه اینکارو میکنی  

34-11

 • دندون گیر که خیلی وقته تو دهنت میکنی
34-6
 • اشیا رو براحتی با دستات میگیری و تو دهنت میکنی
34-7
 • ها راستی اوایل یه صدای متفاوت مث یه جیغ خفه شده از خودت در میوردی که الان وضوح صداش بیشتر شده و موقع بازی و ذوق و دست و پا زدن جیغای تقریباً بنفشی هم همراشونه
 • گهگداری هم تلویزیون میبینی اونم مدت شاید 5 دقیقه بدون حرکت مث برنامه های رنگوارنگ مث فتیله ، برنامه کودک، تبلیغ های پر سروصدا
34-8
 • شیشه شیر که متاسفانه نمیخوری
 • پستونک که اصلاً نخوردی و دیگه هم نمیگیری
 • راستی در تدارک وسایل کمک غذایی ام برات که ایشاله از هفته بعد برات شروع کنم خدا کنه فقط مشکل بد غذایی با هم نداشته باشیم  
 • راستی از اون بابایی ها هم هستی خفن، که شب که بابا میاد تا وقتی گشنه ات نشه مامان بی مامان و شیرجه خودتو ول میکنی تو بغل بابا و حال میکنید با هم

محمد حسین لباس پوشیده بابایی منتظر بابا که برن گردشخنثی

34-9

در نهایت خدا کنه هر جور هستی و هر جور میشی به بابا جون بری و الگوت بابا باشه

اینم آخرین ورژن عکس محمد حسین که دیگه دوربین رو میفهمه و ژست میگیره جلوش

34-10

راستی فردا میخواهیم بریم اداره با هم خدا کنه که کارا خوب پیش بره

آمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن و شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکر بخاطر همه چیز 

پریال ; ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()    +