مرور خاطرات1

محمد حسین جان ما!ماچ

سلام عزیز دلم

امروز که بابا طبق معمول همیشه جمعه رو هم کار میکنن و البته با یه تفاوت از قبل که یه جمعه در میون پیش ما هستن که اونهم باز در تلاشن که جمعه هاشونو خالی کنن که امروز صبح خیلی زود رفتن و من و عزیزکم هم رفتیم خونه مامان (جا داره همینجا از بابا جون تشکر کنیم که بخودشون سختی میدن و بدون ماشین میرن و ماشین رو برای من و محمد حسین میذارن ، بابا مرسی و دوستت داریم)  البته با مامان رفتیم یه مقدار وسایل کمک غذایی محمد حسین جانم رو خرید کردیم و البته امروز به یه چیزی پی بردم که جدیداً از وقتی که یه بار بابایی تو رو گذاشته پشت رل که فرمان رو میگرفتی و خودم هم یکی دوبار موقع گریه کردن بلندت کردم و تو بغلم بودی ، فکر میکنم که دلیل گریه کردنای جدیدت تو ماشین اینه که میخواهی موقع رانندگی تو بغل و پشت فرمون باشی که اونو امروز از ساکت شدنت موقعی که دستت به فرمون ماشین خورد فهمیدم و البته مامان هم اینو تائید کرده که حالا ایشاله درست میشی و باید ترک عادت بشی قهر،عصر خونه خودمون اومدیم که امروز بابا جون زود اومدن که بعد یه مقدار بازی با بابا جون از ساعت 8 همراه بابایی خوابت برده و همچنان هم خوابی و منم فرصت رو غنیمت شمردم و از این تنهایی شب استفاده کردم و یه مقدار کارای شخصی و کارای خودمو جلو انداختم که هر از چند گاهی یه سر بت میزنم و یه بوست میکنم که اینقده خوشمل خوابیدی

البته یه سر اومدم و داشتم عکسا و فیلماتو میدم ومرور خاطرات رو میکردم که این شش ماه تغییر و تحولاتت چطوری بوده و گفتم بیام یه مطلب برات آپ کنم و ذهنیاتم و تو دایره وبلاگ بریزم

این عکس سه روزگی عزیزم تو بغل باباییه

35-1

 

عکس اولین حمام محمد حسین

35-2

 

اینجام عکس 10 روزگی محمد حسین بعد از برگشتن از مطب خانم دکتر صفارزاده

البته این عکس رو من و بابایی خیلی دوست داریم

35-3

 

و بعدشم هم خواب

35-4

 

اینم تو یه ماهگی بود که موهات شروع کردن به بور شدن

البته اون نگاهای هوشمندانه اتو قربون برم اول

35-5

 

اینم یک ماهگی

35-6

 

تبریک محمد حسین در روز پدر

15 تیر ماه

35-7
35-8

محبتهای پدرانه

35-9

محمد حسین در اولین سفر کاشان در حال ناخن گیری توسط عمو محمدرضا

35-10

اینم محبتهای عمو جون محمدرضایی

35-11

35-12

35-13

آخرشم این

35-14

اینم اولین باری که خودم حمامت کردم

35-15

روز دوماهگی و بعد از واکسن دوماهگی و اولین واکسن که خودم بردمت

35-16

محمد حسین دوماهه من

35-17

چقده که عاشق این عکستم خوشمزه من

35-18

محمد حسین 2و 2 روزه من با لباسایی که دایی جون مرتضی فرستاده بودن

35-19

این عکس هم خودت به همین حالت خوابت برده بود

35-20

اینم عزیز سه ماهه من

35-21

روز سه ماهگی خونه مامان جون پروین

35-22

محبتهای پدرانه

35-23

تنبیه بابایی بخاطر اینکه محمد حسین دستشو تو دهنش نکنه و لوندی های محمد حسین

35-24

قربونت برم من

35-25

ادامه دارد....

پریال ; ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٢ آبان ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()    +