واکسن چهارماهگی

خوشگل طلایی مامانی سلامبغل

الان که اومدم پا سیستم تا برات بنویسم یه ساعتی میشه که بردم واکسنتو زدم و قد و وزنتو گرفتم تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

مامان و بابا صب اومدن که بابا جون اسماعیل ما رو برد تا سرکوچه که راهی نبود ولی گفت با ماشین بریم

قد:سانت

وزن:6800 که با کسر لباس

زد

که گفت نسبت به ماه پیش وزنش زیاد تغییر نکرده و باید خوب شیر بخوره که فکر میکنم بخاطر مسافرت بود که درست شیر نمیخوردی و اذیت شدی تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

قربون اون قیافه ات برمناراحت

بعد که من ایندفعه جیگر دیدن گریه هاتو نداشتم با مامان پروین فرستادمت که واکسنتو بزنه تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com که فقط یه کوچولو گریه کردی و بعد تو بغلم اروم شدی و بابا منتظرمون مونده بود و ما رو برگردوند خونه که  میخواس ما رو ببره خونه اشون ولی نرفتیم که شیر خوردی و کمپرس اب سرد برات گذاشتم و خوابت برد تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

12-1

الهی که همیشه ارامش نصیب روح و قلبت باشه عزیزک مهربون شیرین و دوست داشتنی من تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

/ 0 نظر / 48 بازدید