اولین مسافرت مشهد محمد حسین

سلام شیرینم

امروز خیلی کار داشتیم و دیروقت اومدیم خونه و مامانی تا الان داشت وسایل سفر و جمع میکرد

ایشاله موقعی که برگشتیم سفرنامه رو شرح میدم

راستی دیروز روی رورویکت نشستی و میتونستی رو پات وایسی و یه مقدار جابجا شی و برات باطری هاشم رو انداختم و کلی کیف میکردی از آهنگ و سر و صداش

دوست دارم خوشگلم

میرم بخوابم خوشگل ملوسمماچ

/ 1 نظر / 18 بازدید
لیلا مامان پویان

سفر خوش بگذره از طرف ما هم زیارت کنید محمد حسین کوچولو رو ببوسید[لبخند][ماچ]