دومین سفر کاشان

عشق شیرینم سلام

الهی که خوب بخوابی و اروم و بی کوچکترین اذیتی

خوشگل من امشب مامانی بردت حمام و نمیدونم چرا اینقده از حمام رفتن میترسی و از ته جیگرت جیغ میزنی البته فقط بقول بابا کولی بازیه و فقط لازمه از در حمام بری اونور و نیشت باز میشه و انگار نه انگار که این همون محمد حسین دو دقه پیشه

ولی خوب بود نسبت به بقیه روزا و ایشاله بهترم شی بازم باید بیشتر بات کار کنم

فردا قراره بریم کاشان و تا عیر فطر بمونیم این دومین سفر کاشان هس و خدا کنه که بت بد نگذره

خوشگل من

دلبر من

که میمیرم واسه اون چشاتبغل

امروز هم رفتیم دکتر پوست و واسه خشکی دست و پات دارو نوشت و بعدش اومدیم بیرون و تا بابایی اومد دنبالمون یه کلاه خوشگل برات خریدم

قربونت شم که امروز هر کی دیدتت گفت چه خمشله این نی نی شما

و کلی از خودت صدا در اوردی و حرف زدی تو ماشین تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک             www.bahar-20.com

راستی خاله مریم هم رفتنی شد

میره رشت و مدیریت صنعتی قبول شد خدا کنه که بچه درس خوون شه و همش بیست بشه

/ 0 نظر / 17 بازدید