سه ماه کمتر دیگه مونده تا ......

سلام خوشگل شیرین منماچ

فرشته معصوم و دوست داشتنی منماچ

عزیز دلمماچ

همه وجودمماچ

شیشه عمرمماچ

محمد حسینمماچماچماچماچ

الان داشتم مقالات مربوط به روانشناسی کودک رو میخوندم که چجوری با تو خوشگلم کناربیام و تربیتت کنم و هنوز شبا کابوس تنها گذاشتنت بعد تموم شدن این سه ماه باقیمونده رو میبینم

کاش میشد که نرم سرکار

کاش میشد بازم مرخصی بگیرم

حداقل تا زمانی که تو حرف زدن بلد میشدی

کاش من میمردم برات که اینقد دوست دارم که شبا نمیتونم بخوابم و همش دوس دارم نیگات کنم تا خوابم ببرهخیال باطل

محمد حسین جان خدا کنه که فردی صالح باشی و شاهد موفقیتات باشم

خدا کنه که تو شیرینم همیشه بمونی برامون و بت افتخار کنم

قربون اون اسکلتت بشم من که وقتی روپا نگه ات میدارم سفت وایمیسی

الهی که پاهات و قدمات تو کار خیر باشه مامان بقربونت بره خوشگلـــــــــــــــــــــــــــــــــم

بخدا تمام سعی امو میکنم تا خوب تربیتت کنم

نمیخوام محبتم باعث بشه لوس بشی

تا بی مسئولیت

یا بی جربزه

یا فردی ترسو و متکی به کسی

میخوام مستقل باشی

میخوام عزیز دلم باشی و بدونی

خیلی دوستت دارم

خیلی دوستت دارم

قبله آمالم به اندازه بابایی دوستت دارمدروغگونیشخندقلب

عاشقتونممژه

 

/ 0 نظر / 24 بازدید