اولین سرما خوردگی

عزیز شیرینم سلام تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

الهی من بمیرم و تو ناراحتی نداشته باشیناراحتتصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

قربون اون سرفه هات بشم تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

قربون اون عطسه کردنت بشم تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

قربون اون صبوریت بشم که تو اوج درد و گلودردت ذوق هم میکنی و میخندی تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

قربون اون کم حالیت بشم که وقتی خوابت میبره با گلو درد ازخواب بیدار میشی تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

10-1

یعنی من قربون اون شیرخوردنت با دماغ کیپ بشم که یه قلپ میخوری و نفس میکشی تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

قربون اون چشای قرمز متورمت بشم تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

قربون اون کلاه سرکردنت بشم که میمیرم برا اون چشا از زیرکلاه تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

10-2

قربون اون خوابیدنت بشم

10-3

قربون اون دست تو حلق کردنت بشم که معلومه درد میکنه تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

10-4

وای که چقدر شیرینی تو تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comبغل

خدایا هر کی نداره بش بده بقول بابا جون اونم از نوع خوبش بده 63.gif     

خوشگل شیرینم شبی که از درود برگشتیم خونه سرد بود و تو هم همش با پا روتو کنار میزدی که صبش سرما خورده بودی تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.comکه تا شب که سرفه هات شروع شده بود با بابا جون بردیمت دکتر و تو یه گوله نمک شده بودی تو مطب و کلی میخندیدی که بقول بابا دکتر بی ذوق اصلاً تحویل نگرفت

محمد حسین بعد برگشتن از دکتر

10-5

بمیرم برات که دکتر گفت دست و صورتش و بگیرید که گلوتو میخواس ببینه که تو با تعجب بدون حرکت چوب رو مزه مزه میکردی قهقهه خیلی شیرین شده بودی مخصوصاً تو ترازو که گذاشتمت میخواستم با سر بیام تو صورتت و گازت بگیرم از بس خوشمزه بودی

کاش زودتر خوب شی که ببرم واکسن چهار ماهگیتو بزنم برات تصاویر زیبا سازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

/ 1 نظر / 15 بازدید
خاله مریم

وااااااای الهی خاله قربونت بره که دوس دارم از این ور سیستم لهت کنم......خیلی دوست دارمو میبوسمت امروز 18 مهر 88